.......................................................................................................................................
21/1 Visan vi(inte)minns»
........................................................................................................................
.
18/2
Ruben Nilson »
.......................................................................................................................................
12/3 Visans dag » ................................................................................/.......................................................
20/4 Årsmöte
................................................................................/.......................................................
11 juni 2011
75-års jubileum

Järntorget
Gyldene Freden
................................................................................/.......................................................
14/8 Taubedagen »
................................................................................/.......................................................
11/9 Skeppsholms-
dagen
»
................................................................................/.......................................................
18/11 50-60 tal »
................................................................................/.......................................................