.......................................................................................................................................
24/1 Sentimentala visor »
.......................................................................................................................................
21/2 Fyra takter får man låna?? »
.......................................................................................................................................
18/4 Årsmöte »
.......................................................................................................................................
16/5 Visriksdag »
.......................................................................................................................................
12/6 Vårfest »
.......................................................................................................................................
9/8 Taubedagen »
.......................................................................................................................................
22/8 Tomas 75 år »
.......................................................................................................................................
13/9 Skeppsh dag » ....................................................................................................................................... 17/10 Inter-
nationella visor »

.......................................................................................................................................
13/11 Olycksaliga visor »
.......................................................................................................................................
12/12 Julfest »
.......................................................................................................