.......................................................................................................................................
20/2 Unga visvänner »
.......................................................................................................................................
13/3 Visans dag »
.....................................................................................................................................
17/4 Årsmöte »
.....................................................................................................................................
7/5 Jazz-visor »
.....................................................................................................................................
4/6 Vårfest »
.....................................................................................................................................
12/6 Skepps-holmens dag »
.....................................................................................................................................
9/10 Picknick-
visor »
.....................................................................................................................................
19/11 Höstvisor»
.....................................................................................................................................