.......................................................................................................................................
26/1 Viskonsert med Visans vänner i Hangö
.......................................................................................................................................
15/2 Gamla schlagers
.......................................................................................................................................
15/3 Visans dag
.......................................................................................................................................
13/4 Årsmöte
.......................................................................................................................................
30/5 Vårfest
.......................................................................................................................................
17/8 Gröna Stugan
.......................................................................................................................................
14/8 Skeppsholms-dagen
.......................................................................................................................................
4/10 Vissångare från Västervik
.......................................................................................................................................
8/11 Historiskt politiska visor »
.......................................................................................................................................
12/12 Julfest med julvisor från när och fjärran »
.......................................................................................................................................