Medlem i Samfundet

Enligt vid tidpunkten juni 2013 giltiga stadgar, så anges:

Medlem i Samfundet blir man i och med att årsavgiften betalas.

Medlemsavgiften för 2022 är 200 kr.
Avgift för medlem under 30 år är 100 kr.
Inbetalning av årsavgift görs till plusgiro 657534-4

Är du intresserad av att bli medlem?

Betala då in medlemsavgiften på plusgiro 65 75 34 - 4 med uppgifter om
namn, adress, mailadress och telefonnummer och att du önskar bli medlem.
I och med detta kommer du att registreras som medlem.

Du kan också ta kontakt med Samfundets styrelse för närmare information