Stiftelsen Visans Vänners Stipendiefond
   
    Kriterier för stipendiet:
Stiftelsen Visans Vänners Stipendiefond delar årligen ut ett stipendium, som enligt fondens stadgar ska tilldelas person eller enskild organisation ”som på ett berömvärt sätt främjat visans spridning”. 
       
  Stipendiat 2014

Ingrid Hogman

Motivering:
"Ingrid Hogman tilldelas Samfundet Visans Vänner Stipendium 2014 för en aldrig sinande entusiasm för Visskolan i Västervik, som en av grundarna av densamma, som huvudlärare, sångpedagog, visartist samt för sin generositet och konstnärliga omtanke avseende elever, kollegor och den svenska visan i tradition och förnyelse.

För Stiftelsen Visans Vänners Stipendiefond

Tobbe Ljunglöf
/ordförande Samfundet Visans Vänner/

 
   
 
 
  Stipendiat 2013

Pierre Ström

Motivering:
"Pierre Ström tilldelas detta stipendium för att han på ett utomordentligt sätt främjat visintresset i landet. Genom att i många år ha organiserat sammankomster med visan i fokus har han fört den levande viskonsten framåt, dokumenterat den på inspelningar, och skapat möjligheter för många musikaliska utövare. Han har framgångsrikt framträtt på många scener, inte sällan genom att uppmärksamma vår kanske största sångskapare, Carl Michael Bellman. Pierre Ström har aktivt medverkat till att kvinnor må ha likvärda möjligheter som män i viskonsten. Han har samverkat med de flesta av landets främsta visskapare och vissångare, och vid en rad framträdande vismusikaliska evenemang utfört en imponerande musikalisk gärning i visans tecken."

För Stiftelsen Visans Vänners Stipendiefond

Tomas Ohlin
/ordförande Samfundet Visans Vänner/

 
   
 
 
  Stipendiat 2012

Ivan Dittmer


 
   
 
 
       
  Stipendiat 2010-2011
Inget stipendium delades dessvärre ut för år 2010 och 2011 på grund av bristande ekonomi.
 
 
 
       
  Stipendiat 2009

Bengt Levin

Motivering:
"Bengt Levin tilldelas detta stipendium för att han över lång tid på ett utomordentligt sätt medverkat till att främja och expandera viskunskap och visintresse i landet. Han har byggt upp och gör bruk av ett brett nätverk inom och kring viskonsten, och genom skapande insatser i samband med en rad framträdande vismusikaliska evenemang  utfört en imponerande musikalisk och organisatorisk gärning i visans tecken."

 
   
 
 
  Stipendiat 2008

John Ulf Anderson
     
     
  Motivering:
"John Ulf Anderson tilldelas detta stipendium för att han under lång tid på ett utomordentligt sätt med egna och andras tonsättningar medverkat till att expandera visintresset i landet, och genom musikaliska framträdanden samt genom aktiva insatser i massmedia och i arkiv, därmed åstadkommit en suverän musikalisk gärning i visans tecken, till glädje för stora mängder lyssnare och med musikanter."
   

Stipendiat 2007

Jeja Sundström

       
 

 

Motivering:
"Jeja Sundström har under en lång följd av år intagit en central position i svenskt visliv. Genom att upprätthålla och på ett utsökt musikaliskt sätt
framföra verk av många av våra främsta vismakare, samt genom egna finurliga och kreativa sånger, har hon väsentligt bidragit till den svenska visans fortlevnad och utveckling."

       
 
 
  Stipendiater 2006

Christina Mattsson
Henrik Huldén


 
   
 
 
 

Stipendiat 2005

Ove Engström

 
   
 

 

Ove Engström framför Nils Ferlins
"Med många kulörta lyktor"