Välkommen till
Taubedagen på Skansen
Lördagen den 18 augusti

Visans Vänner konserterar traditionsenligt
i Ordenshuset Brofästet mellan
kl 12.00 och kl 14.00


Mer information om våra artister på Taubedagen hittar du här


Vad händer på Hökis visrum?
Gå in på Hökis hemsida här


Senaste medlemsbrevet från
Visans Vänner i Helsingfors hittar du här