Välkommen till
Taubedagen på Skansen
Lördagen den 18 augusti

Visans Vänner konserterar traditionsenligt
i Ordenshuset Brofästet mellan
kl 12.00 och kl 14.00Vad händer på Hökis visrum?
Gå in på Hökis hemsida här


Senaste medlemsbrevet från
Visans Vänner i Helsingfors hittar du här