Musikcafé
Alviks kulturhus 26 maj 14.00-16.00

Vad händer på Hökis visrum?
Gå in på Hökis hemsida här


Senaste medlemsbrevet från
Visans Vänner i Helsingfors hittar du här