Visans Vänners pristävling om
DRYCKESVISOR

För att kunna berika vårt innehav av dryckesvisor utlyste Samfundet Visans Vänner,
Stockholm, en öppen tävling om nya dryckesvisor – text och melodi.

De ska inte ha varit publicerade tidigare men får ha använts i mindre sammanhang.
De ska passa att sjunga i glada vänners lag och vara könsneutrala.
De ska kunna användas till allehanda drycker som vin och öl och alltså
inte vara nubbevisor.

Vinnarna tillkännagavs på viskonserten den 15 mars 2008 då också priserna delades ut.
Första pris var 2000 kronor, andra pris 1000 kronor, tredje pris 500 kronor.

Pristagare:

1. Hans Wilhelm Löfgren med visan "För kärlek och vänskap och glädje"
2. Solveig Gustafsson med visan "Skålvisa för glada stunder"
3. Rigmor Falla med visan "Kom låt oss alla sjunga"För kärlek och vänskap och glädje

Skålvisa för glada stunder

Kom låt oss alla sjunga